นายเอลวิส โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 13 user(s)


คลิกดูรายละเอียดบุคลากร

ข่าวหนังสือพิมพ์


 

  หน้าแรก  :  คณะผู้บริหาร  :  ทำเนียบผู้บริหาร  :  บุคลากร  :  ข้อมูลนักเรียน  :  คณะกรรมการสถานศึกษา  :  ติดต่อโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านเมืองบาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนนจอมเสด็จ - เมืองบาง
ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
โทรศัพท์ 042-421562 email info@bmbedu1.org
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเขตพื้นที่บริการ 14 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านเมืองบาง หมู่ 1 2. บ้านโพธิ์งาม หมู่ 2 3.บ้านเม็ก หมู่ 2 4. บ้านเดื่อ หมู่ 3
5. บ้านหนองนาเมือง หมู่ 9, หมู่ 13 6. บ้านสร้างประทาย 7. บ้านเบิด 8. บ้านภู่
9. บ้านดอนหญ้านาง 10. บ้านนาคลอง 11. บ้านวังยางเหนือ 12. บ้านทิพย์ธานี
13. บ้านโพนงาม 14. บ้านวังยางใต้

ปัจจุบัน มีนายเอลวิส โคตรชมภู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิสิษฐ์ สุดตา เป็นรองผู้อำนวยการ
ทำการเรียนการสอน 3 ระดับคือ
ระดับอนุบาลศึกษาเปิดสอนอนุบาล1-2
ระดับประถมศึกษา เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3

สภาพชุมชน
รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท
มีประชากรประมาณ 9,145 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดป่าทุ่งนา
อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา เนื่องจาก เป็นสังคมเกษตรกรรม
และไม่มีความรู้ในขั้นสูง(ป.4-ป.6) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก โดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ บุญกฐิน
บุญมหาชาติ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม(คิดเป็นร้อยละ 80)
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ.(คิดเป็นร้อยละ 98)
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 10,000 บาท
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

วันเด็กแห่งชาติ 2561
วันเด็กแห่งชาติ 2561
08-02-2018
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านเมืองบางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม   ในช่วงเช้าเปิดกิจกรรมโดย นายเอลวิส โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรียน  และได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  ...
กีฬาสีกลุ่มเมือง 2 ปี 2560
กีฬาสีกลุ่มเมือง 2 ปี 2560
08-12-2017
กีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 2  เมือง 2 เกมส์  ระว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองบาง พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธ.ค. 2560  โดย  นายกระแสร์  ตระกูลพรพงษ์ รองนายก อบจ.หนองคาย เป็น ประธานในพิธี ...
การเลือกตั้งประธานนักเรียนปี 2560
การเลือกตั้งประธานนักเรียนปี 2560
15-06-2017
6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านเมืองบางมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเลือกตั้ง
ไหว้ครู ปี 2560
ไหว้ครู ปี 2560
15-06-2017
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านเมืองบาง จัดพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูซื่งนำโดยนายเอลวิส โคตรชมภู ผอ.โรงเรียนเป็นประธานในพิธี นักเรียนบ้านเมืองบางทุกคนเข้าร่วมพิธี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี2560
15-06-2017
เมื่อวันที่ 20 พ.ค 2560 มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และพิธีลงนาม mou สถานศึกษาปลอดยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเมืองบาง โดยมีพิธีลงนาม mou มี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอลวิส  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ ...
ผ้าป่าโรงเรียน2560
ผ้าป่าโรงเรียน2560
23-04-2017
เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ในงานมีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ และถวายกองผ้าป่า มีครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ดังภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้ ...
วันอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559
วันอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559
21-04-2017
วันอำลาสถาบัน นักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร บ้านเมืองบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา ...
ทัศนศึกษาจ.อุดรธานี และจ.หนองบัวลำภู
ทัศนศึกษาจ.อุดรธานี และจ.หนองบัวลำภู
01-03-2017
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2560 คณะครู  ชั้น ป.4-ม.3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ภูฝอยลม อ.เมือง จ.อุดรธานี  และ  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150  ล้านปี อ.โนนทัน  จ.หนองบัวลำภู นักเรียต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ...
มุทิตาจิต แด่ครูที่จะเกษียณ 30 กันยายน 2560
มุทิตาจิต แด่ครูที่จะเกษียณ 30 กันยายน 2560
01-03-2017
 ผู้อำนวยการโรงเรียน. และรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู ไปร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูที่จะเกษียณ 30 กันยายน 2560  ณ โรงแรมดิโอลด์เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  วันที่ 9 ก.พ. 2560
ลูกเสือ ปี 2560
ลูกเสือ ปี 2560
01-03-2017
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ร.ร วันที่ 7-8 ก.พ. 2560 ณ ร.ร. บ้านเมืองบาง  ตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3  ป.4-ป.6 ลูกเสือสามัญ เดินทางไกล  ไม่ได้พักค้างคืน  สำหรับ ม.1-ม.3  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีกิจกรรมรอบกองไฟ  และพักค้างคืน   ...
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
21-09-2016
โรงเรียนบ้านเมืองบาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 9 กันยายน  2559  ในห้องประชุมพระโพนทอง  ร.ร.  บ้านเมืองบาง อ.เมือง จ.หนองคาย สังกัด สพป.หนองคาย 1 ...
งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
17-08-2016
กิจกรรมวันแม่ปี 2559 นายกเทศบาลตำบลวัดธาตุ และข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูนักเรียน และประชาชน ต.วัดธาตุ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร บ้านเมืองบาง ในภาคเช้า ภาคบ่าย ร.ร จัดกิจกรรมวันแม่ มีการร้องเพลงพระคุณแม่ ...
วันอำลาสถาบัน 2559 ของ ป.6 และ ม.3
วันอำลาสถาบัน 2559 ของ ป.6 และ ม.3
29-06-2016
วันอำลาสถาบัน  โรงเรียนบ้านเมืองบางจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเมืองบาง มีการแสดงของนักเรียน ม.1 ม.2และมีการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือนักเรียน โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน ...
อบรมแกนนำสุขภาพวัยใส
อบรมแกนนำสุขภาพวัยใส
26-06-2016
อบรมแกนนำสุขภาพวัยใส  โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ ปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร บ้านเมืองบาง  วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ผู้ที่เข้ารับการอบรม คือ นักเรียน . ชั้น ม.2-3 จำนวน ...
ไหว้ครูปีการศึกษา2559
ไหว้ครูปีการศึกษา2559
10-06-2016
โรงเรียนบ้านเมืองบาง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเมืองบาง โดยมีนักเรียนทุกคน และคณะครู เข้าร่วมพิธี ดังภาพต่อไปนี้
กิจกรรมวันคริสมาส
กิจกรรมวันคริสมาส
28-12-2015
 ที่โรงเรียนบ้านเมืองบางจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ 24 ธ.ค. 2558 เนื่องจากเป็นกิจกรรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมเข้าสู่ AEC มีพิธีเปิด โดย ผอ.เอลวิส  โคตรชมภู   ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จับฉลากของ นร. ชั้นประถม  โรงภาพยนต์  ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปี2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปี2558
28-12-2015
วันที่ 18 ธ.ค. 58 ณ ร.ร บ้านเมืองบางจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือมัธยม ม.1-3   พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดย ผอ.เอลวิส โคตรชมภู โดยมีท่านรองฯ พิสิษฐ์ สุดตา  เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเดินทางไกล ช่วงบ่ายกิจกรรมทดสอบฐาน ...
ทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร
ทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร
28-12-2015
นร. ชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษา ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานเนื่องในพระราชดำริ จ.สกลนคร และ พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 นำโดยท่านรองฯ พิสิษฐ์ สุดตา
กีฬาเครือข่ายที่2 เมือง 2เกมส์
กีฬาเครือข่ายที่2 เมือง 2เกมส์
28-12-2015
โรงเรียนบ้านเมืองบางเข้าร่วม กีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 2  เมือง 2 เกมส์  วันที่ 21 พ.ย 2558  ณ ร.ร. ชุมชนบ้านพวก  โดยมีนายอาทิตย์ ศรีตะบุตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด    
การประกวดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
การประกวดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
23-08-2015
วันที่  14  สิงหาคม  2558  ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองบาง   มีการจัดการประกวดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท  โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สพป.นค. เขต 1 โดยมีนายสะอาด  ...
วันแม่แห่งชาติ 2558
วันแม่แห่งชาติ 2558
23-08-2015
โรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่   11 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้า โรงเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ทำพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท เนื่องใน วันเฉลิมชนมพรรษา ครบรอบ 83 พรรษา และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ...
วันลูกเสือแห่งชาติปี2558
วันลูกเสือแห่งชาติปี2558
06-07-2015
ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ ...
วันสุนทรภู่ปี2558
วันสุนทรภู่ปี2558
06-07-2015
 วันที่ 26 มิ.ย. 58 ในภาคบ่ายโรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีการประกวดตัวละครสำคัญ  และมีการแสดงละครของ นักเรียน. ชั้น ม.3/1
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
06-07-2015
วันที่ 26 มิ.ย. ร.ร จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดกิจกรรม โดยนำ นักเรียน. ชั้น ป.4-ม.3 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภานในหมู่บ้านเมืองบาง
ไหว้ครู58
ไหว้ครู58
21-06-2015
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู 2558 ขึ้น โดยมีนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธัไหว้ครูโดยพร้อมเพียง เป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครู เพื่อเป็นการสื่อถึงสายใยความสัมพันธ์ของครูกับลูกศิษย์อย่างลึกซึ้ง และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจนพร่ำสอนคุณธรรมจริยธรรม ...
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่ตำบลต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ปี 2558
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่ตำบลต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ปี 2558
21-06-2015
เมื่อวันที่  18 มิ.ย 2558  โรงเรียนบ้านเมืองบาง โดยการนำของ นายเอลวิส โคตรชมภู ผอ.โรงเรียน และคณครู มัธยม นำนักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่ตำบลต้นแบบ  เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ปี 2558 ณ บริเวณห้วยโซ่  ...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
19-05-2015
  วันที่ 12 พ.ค 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้มีการเชิญผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 มาร่วมประชุม ในหารประชุมผู้ปกครอง  ในครั้งนี้มีการทำความเข้าใจนโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นระเบียบของทางราชการ และธรรมนูญของโรงเรียนเป็นหลัก ...
วันอำลาสถาบันของนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2557
วันอำลาสถาบันของนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2557
07-04-2015
โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้จัดวันอำลาสถาบันและ ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน.ชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค 2558 โดยมี  รอง.ผอ.สพป.นค.1 นายวริทธิ  จันทามี  เป็นประธานพิธี  ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตร  ...
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา
27-02-2015
 วันที่ 24 ก.พ 58  ชุดปฏิบัติการมวลชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคาย   จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.รบ้านเมืองบาง นักเรียน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็น นักเรียน ...
แข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557
แข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557
27-02-2015
แข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557  ที่เมืองทอง กทม.  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่นระดับประเทศ แข่ง 14-19 ก.พ 58 กิจกรรมที่ทำระหว่างแข่งขัน ชื่องาน ของเราเป็นหมวดโครงงานคุณธรรม ...
เข้าค่าลูกเสือ กิจกรรมทดสอบฐาน
เข้าค่าลูกเสือ กิจกรรมทดสอบฐาน
13-02-2015
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  4 ร.ร ได้แก่ บ้านเมืองบาง บ้านวังยาง บ้านเบิดวิทยา  บ้านนาคลอง  และ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ร.ร บ้านเมืองบาง  12-13 ก.พ 58  ณ ร.ร บ้านเมืองบาง ในภาคเช้า พิธีราชสดุด  และพิธีเปิดกองลูกเสือแล้ว กิจกรรมช่วงเช้าวันที่ ...
เข้าค่ายลูกเสือปี 2558
เข้าค่ายลูกเสือปี 2558
12-02-2015
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  4 ร.ร ได้แก่ บ้านเมืองบาง บ้านวังยาง บ้านเบิดวิทยา  บ้านนาคลอง  และ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ร.ร บ้านเมืองบาง  12-13 ก.พ 58  ณ ร.ร บ้านเมืองบาง ในภาคเช้า พิธีราชสดุด  และพิธีเปิดกองลูกเสือ   ...
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน
10-02-2015
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอลวิส โคตรชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง มอบเกียรติบัตรผู้มีส่วนร่วม ในการเข้าแข่งขั้นกีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์ กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูและ นักเรียน ดังนี้ . ...
กีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์ กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ
กีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์ กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ
10-02-2015
กีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ 2-6 กุมภาพันธฺ  2558  ณ  โรงเรียน เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อ.เมือง จ.หนองคาย ถ้วยรางวัลที่ได้  คือ  1. วอลเลย์บอลชาย มัธยม  2. วอลเลย์บอลหญิงมัธยม  3. ...

5 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
03/07/16 20:32» ขอเชิญใช้กระดานสนทนา..


 
หน้าแรก  คณะผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหาร  บุคลากร  ข้อมูลนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ติดต่อโรงเรียน

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bmbedu1/domains/bmbedu1.org/public_html/footer.php on line 8 
โทร  
email  


Copyright©2018 bmbedu1.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม