นายเอลวิส โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 13 user(s)


คลิกดูรายละเอียดบุคลากร

ข่าวหนังสือพิมพ์


 

  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเมืองบาง  :  โรงเรียนบ้านเมืองบาง ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านเมืองบาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนนจอมเสด็จ - เมืองบาง
ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
โทรศัพท์ 042-421562 email info@bmbedu1.org
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเขตพื้นที่บริการ 14 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านเมืองบาง หมู่ 1 2. บ้านโพธิ์งาม หมู่ 2 3.บ้านเม็ก หมู่ 2 4. บ้านเดื่อ หมู่ 3
5. บ้านหนองนาเมือง หมู่ 9, หมู่ 13 6. บ้านสร้างประทาย 7. บ้านเบิด 8. บ้านภู่
9. บ้านดอนหญ้านาง 10. บ้านนาคลอง 11. บ้านวังยางเหนือ 12. บ้านทิพย์ธานี
13. บ้านโพนงาม 14. บ้านวังยางใต้

ปัจจุบัน มีนายเอลวิส โคตรชมภู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิสิษฐ์ สุดตา เป็นรองผู้อำนวยการ
ทำการเรียนการสอน 3 ระดับคือ
ระดับอนุบาลศึกษาเปิดสอนอนุบาล1-2
ระดับประถมศึกษา เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3

สภาพชุมชน
รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท
มีประชากรประมาณ 9,145 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดป่าทุ่งนา
อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา เนื่องจาก เป็นสังคมเกษตรกรรม
และไม่มีความรู้ในขั้นสูง(ป.4-ป.6) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก โดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ บุญกฐิน
บุญมหาชาติ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม(คิดเป็นร้อยละ 80)
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ.(คิดเป็นร้อยละ 98)
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 10,000 บาท
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
21-09-2016
โรงเรียนบ้านเมืองบาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 9 กันยายน  2559  ในห้องประชุมพระโพนทอง  ร.ร.  บ้านเมืองบาง อ.เมือง จ.หนองคาย สังกัด สพป.หนองคาย 1 ...
งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
17-08-2016
กิจกรรมวันแม่ปี 2559 นายกเทศบาลตำบลวัดธาตุ และข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูนักเรียน และประชาชน ต.วัดธาตุ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร บ้านเมืองบาง ในภาคเช้า ภาคบ่าย ร.ร จัดกิจกรรมวันแม่ มีการร้องเพลงพระคุณแม่ ...
วันอำลาสถาบัน 2559 ของ ป.6 และ ม.3
วันอำลาสถาบัน 2559 ของ ป.6 และ ม.3
29-06-2016
วันอำลาสถาบัน  โรงเรียนบ้านเมืองบางจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเมืองบาง มีการแสดงของนักเรียน ม.1 ม.2และมีการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือนักเรียน โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน ...
อบรมแกนนำสุขภาพวัยใส
อบรมแกนนำสุขภาพวัยใส
26-06-2016
อบรมแกนนำสุขภาพวัยใส  โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ ปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร บ้านเมืองบาง  วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ผู้ที่เข้ารับการอบรม คือ นักเรียน . ชั้น ม.2-3 จำนวน ...
ไหว้ครูปีการศึกษา2559
ไหว้ครูปีการศึกษา2559
10-06-2016
โรงเรียนบ้านเมืองบาง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเมืองบาง โดยมีนักเรียนทุกคน และคณะครู เข้าร่วมพิธี ดังภาพต่อไปนี้
กิจกรรมวันคริสมาส
กิจกรรมวันคริสมาส
28-12-2015
 ที่โรงเรียนบ้านเมืองบางจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ 24 ธ.ค. 2558 เนื่องจากเป็นกิจกรรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมเข้าสู่ AEC มีพิธีเปิด โดย ผอ.เอลวิส  โคตรชมภู   ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จับฉลากของ นร. ชั้นประถม  โรงภาพยนต์  ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปี2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปี2558
28-12-2015
วันที่ 18 ธ.ค. 58 ณ ร.ร บ้านเมืองบางจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือมัธยม ม.1-3   พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดย ผอ.เอลวิส โคตรชมภู โดยมีท่านรองฯ พิสิษฐ์ สุดตา  เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเดินทางไกล ช่วงบ่ายกิจกรรมทดสอบฐาน ...
ทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร
ทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร
28-12-2015
นร. ชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษา ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานเนื่องในพระราชดำริ จ.สกลนคร และ พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 นำโดยท่านรองฯ พิสิษฐ์ สุดตา
กีฬาเครือข่ายที่2 เมือง 2เกมส์
กีฬาเครือข่ายที่2 เมือง 2เกมส์
28-12-2015
โรงเรียนบ้านเมืองบางเข้าร่วม กีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 2  เมือง 2 เกมส์  วันที่ 21 พ.ย 2558  ณ ร.ร. ชุมชนบ้านพวก  โดยมีนายอาทิตย์ ศรีตะบุตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด    
การประกวดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
การประกวดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
23-08-2015
วันที่  14  สิงหาคม  2558  ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองบาง   มีการจัดการประกวดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท  โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สพป.นค. เขต 1 โดยมีนายสะอาด  ...
วันแม่แห่งชาติ 2558
วันแม่แห่งชาติ 2558
23-08-2015
โรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่   11 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้า โรงเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ทำพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท เนื่องใน วันเฉลิมชนมพรรษา ครบรอบ 83 พรรษา และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ...
วันลูกเสือแห่งชาติปี2558
วันลูกเสือแห่งชาติปี2558
06-07-2015
ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ ...
วันสุนทรภู่ปี2558
วันสุนทรภู่ปี2558
06-07-2015
 วันที่ 26 มิ.ย. 58 ในภาคบ่ายโรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีการประกวดตัวละครสำคัญ  และมีการแสดงละครของ นักเรียน. ชั้น ม.3/1
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
06-07-2015
วันที่ 26 มิ.ย. ร.ร จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านเมืองบางได้จัดกิจกรรม โดยนำ นักเรียน. ชั้น ป.4-ม.3 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภานในหมู่บ้านเมืองบาง
ไหว้ครู58
ไหว้ครู58
21-06-2015
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู 2558 ขึ้น โดยมีนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธัไหว้ครูโดยพร้อมเพียง เป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครู เพื่อเป็นการสื่อถึงสายใยความสัมพันธ์ของครูกับลูกศิษย์อย่างลึกซึ้ง และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจนพร่ำสอนคุณธรรมจริยธรรม ...
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่ตำบลต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ปี 2558
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่ตำบลต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ปี 2558
21-06-2015
เมื่อวันที่  18 มิ.ย 2558  โรงเรียนบ้านเมืองบาง โดยการนำของ นายเอลวิส โคตรชมภู ผอ.โรงเรียน และคณครู มัธยม นำนักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่ตำบลต้นแบบ  เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ปี 2558 ณ บริเวณห้วยโซ่  ...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
19-05-2015
  วันที่ 12 พ.ค 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้มีการเชิญผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 มาร่วมประชุม ในหารประชุมผู้ปกครอง  ในครั้งนี้มีการทำความเข้าใจนโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นระเบียบของทางราชการ และธรรมนูญของโรงเรียนเป็นหลัก ...
วันอำลาสถาบันของนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2557
วันอำลาสถาบันของนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2557
07-04-2015
โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้จัดวันอำลาสถาบันและ ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน.ชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค 2558 โดยมี  รอง.ผอ.สพป.นค.1 นายวริทธิ  จันทามี  เป็นประธานพิธี  ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตร  ...
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา
27-02-2015
 วันที่ 24 ก.พ 58  ชุดปฏิบัติการมวลชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคาย   จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.รบ้านเมืองบาง นักเรียน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็น นักเรียน ...
แข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557
แข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557
27-02-2015
แข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557  ที่เมืองทอง กทม.  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่นระดับประเทศ แข่ง 14-19 ก.พ 58 กิจกรรมที่ทำระหว่างแข่งขัน ชื่องาน ของเราเป็นหมวดโครงงานคุณธรรม ...
เข้าค่าลูกเสือ กิจกรรมทดสอบฐาน
เข้าค่าลูกเสือ กิจกรรมทดสอบฐาน
13-02-2015
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  4 ร.ร ได้แก่ บ้านเมืองบาง บ้านวังยาง บ้านเบิดวิทยา  บ้านนาคลอง  และ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ร.ร บ้านเมืองบาง  12-13 ก.พ 58  ณ ร.ร บ้านเมืองบาง ในภาคเช้า พิธีราชสดุด  และพิธีเปิดกองลูกเสือแล้ว กิจกรรมช่วงเช้าวันที่ ...
เข้าค่ายลูกเสือปี 2558
เข้าค่ายลูกเสือปี 2558
12-02-2015
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  4 ร.ร ได้แก่ บ้านเมืองบาง บ้านวังยาง บ้านเบิดวิทยา  บ้านนาคลอง  และ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ร.ร บ้านเมืองบาง  12-13 ก.พ 58  ณ ร.ร บ้านเมืองบาง ในภาคเช้า พิธีราชสดุด  และพิธีเปิดกองลูกเสือ   ...
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน
10-02-2015
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอลวิส โคตรชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง มอบเกียรติบัตรผู้มีส่วนร่วม ในการเข้าแข่งขั้นกีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์ กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูและ นักเรียน ดังนี้ . ...
กีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์ กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ
กีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์ กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ
10-02-2015
กีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 2 เกมส์กลุ่มวัดธาตุ-หาดคำ 2-6 กุมภาพันธฺ  2558  ณ  โรงเรียน เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อ.เมือง จ.หนองคาย ถ้วยรางวัลที่ได้  คือ  1. วอลเลย์บอลชาย มัธยม  2. วอลเลย์บอลหญิงมัธยม  3. ...
การแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณผอ.สุเทพ พนาลิกุล
การแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณผอ.สุเทพ พนาลิกุล
07-10-2014
แสดงมุทิตาจิตงานเกษียณ ผอ.สุเทพ พนาลิกุล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองบาง โดยมี ผอ.สะอาดแสงรัตน์.อดีด ผอ.ปจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธี ผู้ที่เข้าร่วมงาน แสดงมุทิตาจิต ได้แก่คณะครู นร กรรมการาถานศึกษา ผอ. ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ...
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ป้องกันและแก้ปัญหาตวามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเชิงบูรณาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ป้องกันและแก้ปัญหาตวามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเชิงบูรณาการ
07-09-2014
15 ส.ค 57 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร บ้านเมืองบาง เทศบาลตำบลวัดธาตุร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง จัดอบรม  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  ป้องกันและแก้ปัญหาตวามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเชิงบูรณาการ  โดยจำนวนผุ้เข้าอบรม อสม 98 ...
โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
05-08-2014
ในวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้มีการจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีผู้เข้าอบรม จำนวน 52 คน ซึ่งเป็นนักเรียน ชายหญิงชั้น ม.1 ถึง ม.3 ของโรงเรียนบ้านเมืองบาง เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน     ...
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
18-07-2014
รูปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 10 ก.ค. 57 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองบาง ทั้งระดับประถม และมัธยม จำนวนกว่า 400 คน ได้นำเทียนเข้าพรรษาและจตุปัจจัยไปถวาย ณ วัดศรีบัวบาง ซึ่งวันที่ 11 -12 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ของปี ...
วันสุนทรภู่57
วันสุนทรภู่57
01-07-2014
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันวันสุนทรภู่ ที่โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้จัดวันสุนทรภู่ในวันที่ 27 มิ.ย.57  ในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมหลากหลายเช่น มีการประกวดตัวละครพระอภัยมณี ผีเสื้อสมุทร นางละเวงป.1-ม.3 ประกวดวาดภาพสุนทรภู่ และประกวดจัดบอร์ดระดับมัธยมเฉพาะจัดบอร์ด  ...
อบรมวัยใส ปี2557
อบรมวัยใส ปี2557
25-06-2014
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 นักเรียนหญิงชั้น ม1 - ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ได้เข้าอบรม วันใส โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 66 คน ที่ รพ.สต.วัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีวิทยากรจาก รพ.สต.วัดธาตุ เป็นผู้ให้การอบรม ...
ไหว้ครู ปี2557
ไหว้ครู ปี2557
19-06-2014
โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนต้องปฏิบัติสืบมา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการไหว้ครู เป็นการ แสดงออกซึ่งความรัก เคารพ นับถือ ผู้เป็นครูอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ...
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
31-07-2014
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา นายถัน ตันนารัตน์ ประธานกรรมการ นายวิเชียร พันศรี รองประธานกรรมการ ...
สมศ.รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามแล้ว
สมศ.รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามแล้ว
19-06-2014
โรงเรียนบ้านเมืองบาง ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พศ.2554-2558) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ดังสำเนาเอกสารนี้ คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่
ถังเก็บน้ำฝน และน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน
27-05-2012
ถังเก็บน้ำฝน และส่วนหนึ่งเป็นประปาโรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอต่อครูและนักเรียนตลอดปี

5 คำถามล่าสุดใน webboard, ตั้งคำถามใหม่
03/07/16 20:32» ขอเชิญใช้กระดานสนทนา..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเมืองบาง  โรงเรียนบ้านเมืองบาง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนบ้านเมืองบาง
หมู่ที่ 1 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 042-421562 โทรสา่ร 042-421562
email: info@bmbedu1.orgCopyright©2016 bmbedu1.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม